Promote Your Page Too

 

 

 
 

» IX. ochrana súkromia
IX. ochrana súkromia

1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu Podmienky ochrany osobných údajov.

2. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym ďaľším tretím stranám okrem subjektov vymenovaných v dokumente Podmienky ochrany osobných údajov časť 5.1.NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ODRkYWJl